Fiscal

Comptables, advocats i economistes especialitzats en matèria fiscal

ANTEO ETL GLOBAL compta amb un equip de comptables, advocats i economistes, especialitzats en matèria fiscal. El departament es divideix en dos grans blocs que treballen conjuntament:

COMPTABILITAT

Una comptabilitat ben dissenyada és fonamental per a la gestió de qualsevol empresa, des de la classificació, registre i resum de la seva activitat financera fins a la correcta presa de decisions. El nostre objectiu és que la comptabilitat esdevingui una eina útil  per a la gestió del negoci dels nostres clients.

Els nostres serveis d’aquesta àrea s’adapten tant a les empreses que requereixin l’externalització total del seu departament administratiu com a aquells negocis que únicament requereixin una millora i seguiment del seu departament comptable.

GESTIÓ I PLANIFICACIÓ FISCAL

La gestió tributària és un aspecte essencial. El nostre equip especialitzat en Dret Fiscal s’encarrega d’estudiar les necessitats dels nostres clients i d’aconsellar-los en la presa de decisions amb l’objectiu de protegir la seva responsabilitat i d’aconseguir el màxim d’estalvi fiscal.

Només un equip de consultors experimentat que curosament estudia, planifica i aconsella amb criteri pot garantir la tranquil·litat dels seus clients i protegir la seva responsabilitat en la presa de decisions fiscals.

Catàleg de serveis:

  • Comptabilitat
  • Impostos
  • Inspeccions i altres procediments tributaris
  • Successions i herències
  • Auditoria fiscal, investigació i prospecció en la compra i venda d’empreses.
  • Planificació fiscal internacional
  • Assessorament a Start-ups i Emprenedors.
Cristina Coedo

Cristina Coedo

Fernando Garrido

Fernando Garrido

ANTEO ETL GLOBAL – MÉS DE 30 ANYS DE EXPERIÈNCIA

Assessors fiscals i consultoria d’empreses

Som un col·lectiu de professionals, advocats i economistes, altament qualificats i amb àmplia experiència en l’assessorament per satisfer les necessitats individuals i específiques de cada client. Els nostres professionals reuneixen totes les condicions necessàries per prestar un servei legal i fiscal òptim a qualsevol societat.

FAQ

Preguntes freqüents

Quina és la millor opció per començar el meu negoci?

El nostre servei d’assessoria a Autònoms/Freelance i Start-ups es basa principalment a ajudar-te a impulsar el teu negoci tot trobant la forma jurídica que millor s’adapti als teus objectius o necessitats, evitant despeses innecessàries.

Complim amb les obligacions administratives inherents a la forma escollida i et recomanarem quan contractar a algú pel teu negoci o la manera de millorar les teves vendes.

A ANTEO ETL GLOBAL tindràs a la teva disposició a un assessor expert que et donarà resposta a les teves preguntes i solucions als teus problemes.

A quant tributa la meva empresa a l’Impost de Societats?

Per aquest exercici, el tipus general serà del 25% i  del 15% el tipus reduït per a les empreses de nova creació que resulta aplicable al primer període impositiu en el qual la base imposable resulti positiva i en el següent.

Com puc saber si sóc resident fiscal a Espanya?

Una persona física serà considerada com a resident fiscal a Espanya en un determinat període impositiu en la mesura que concurreixi alguns dels criteris senyalats en l’article 9.1 de la Llei de la Renta:

  • La permanència de més de 183 dies, durant l’any natural, en el territori espanyol
  • Que radiqui en Espanya el nucli principal o la base de les seves activitats o interessos econòmics, de forma directa o indirecta.

Així mateix, la normativa de l’Impost estableix una presumpció que admet prova en contra de què el contribuent tindrà la seva residència fiscal en Espanya quan, de conformitat amb els criteris anteriors, resideixi habitualment a Espanya el seu cònjuge no separat legalment i els seus fills menors d’edat que depenguin d’ell.

En la mesura que és doni qualsevol de les circumstàncies assenyalades, la persona física serà considerada contribuent de l’ IRPF en el territori espanyol.

La residència fiscal a Espanya es determina, d’acord amb l’exposat, per a cada període impositiu que coincideix amb l’any natural.

Contacta amb nosaltres

En què et podem ajudar?