Laboral

Tenim un equip especialitzat en Dret Laboral i Seguretat Social

ANTEO ETL GLOBAL disposa d´un equip especialitzat en Dret del Treball i Seguretat Social que permet oferir a tots els seus clients les millors solucions jurídiques a la seva problemàtica específica a més d´un excel·lent servei que garanteixi la plena satisfacció.

L’assessorament laboral adequat constitueix un puntal imprescindible per a la correcta gestió del capital humà en l’empresa garantint la pau social i reduint enormement la conflictivitat.

Els nostres professionals els ajudaran a planificar l’estratègia més adequada al volum de plantilla i els orientaran a l’hora d’afrontar els problemes.

Catàleg de serveis:

 • Assessorament laboral.

 • Contractació laboral. Relacions laborals especials.

 • Reestructuració de companyies.

 • Contractes, subcontractes i cessions de persones treballadores.

 • Expatriats.

 • Modificació de condicions de treball.

 • Plans de retribució flexible.

 • Plans d’igualtat i auditoria salarial.

 • Due diligence laboral.

 • Inspeccions de Treball.

 • Defensa laboral en judici.

Ángel Santos

Ángel Santos

ANTEO ETL GLOBAL – MÉS DE 30 ANYS D’EXPERIÈNCIA

Assessors fiscals i consultoria d’empreses

Som un col·lectiu de professionals, advocats i economistes, altament qualificats i amb àmplia experiència en l’assessorament, per a satisfer les necessitats individuals i específiques de cada client. Els nostres professionals reuneixen totes les condicions per a prestar un servei legal i fiscal òptim a qualsevol societat.

En aquest cas, Ángel Santos té una àmplia experiència en l’àrea de laboral, és especialista a assessorar en la correcta gestió del capital humà o en la planificació de l’estratègia més adequada per a la teva empresa.

FAQ

Preguntas frecuentes

¿Què puc fer si la meva empresa no pot mantenir els llocs de treball en finalitzar les restriccions per la pandèmia Covid-19?

La normativa laboral recull determinades mesures per a afrontar situacions de crisi empresarial, tant la possibilitat de despenjar-se de les condicions retributives dels convenis col·lectius, la possibilitat de reduir els salaris de la plantilla, acudir a un ERTO o, com a última mesura, acollir-se a un acomiadament col·lectiu.

Fins al 31 de maig de 2021 l’art. 2 del RD-Llei 9/2020, de 27 de març, impedeix justificar els acomiadaments per les causes que deriven de la situació pandèmica, no obstant això, el nostre departament laboral analitzarà el supòsit concret oferint-li les millors solucions.

¿Què haig de fer per a complir amb les obligacions d'igualtat de gènere en l'empresa?

Al març de 2019 va entrar en vigor l’RD-Llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’ocupació i l’ocupació; aquesta disposició obliga les empreses a negociar un pla d’igual en les següents dates:

 • A partir del 7 de març de 2020 hauran de tenir-ho totes les empreses amb més de 150 persones en plantilla.
 • A partir del 7 de març de 2021 hauran de tenir-ho totes les empreses amb més de 100 i fins a 150 persones en plantilla.
 • A partir del 7 de març de 2022 hauran de tenir-ho totes les empreses d’entre 50 a 100 persones en plantilla.

Si la seva empresa quanta amb una plantilla afecta per l’obligació de disposar d’un pla d’igualtat haurà de dur a terme la negociació del mateix amb els representants de les persones treballadores o amb una comissió ad hoc triada per i entre aquestes.

Al marge de les obligacions contingudes en un pla d’igualtat, les empreses que no estiguin obligades a negociar-lo, deuran igualment complir i respectar amb les mesures generals per a la igualtat, entre altres, la igualtat retributiva a través del registre salarial o els drets vinculats a la conciliació familiar i laboral.

¿Què puc fer si tinc un empleat/al fet que incompleix constantment les instruccions o demostra una falta total de diligència en el treball?

Els incompliments contractuals per part de les persones treballadores comporten la imposició de sancions arribant fins a l’acomiadament disciplinari si l’entitat de l’incompliment és pot qualificar-se com molt greu.

L’èxit judicial de convalidació d’un acomiadament depèn dels factors essencials, la fortalesa de la comunicació extintiva i l’acreditació en judici dels fets imputats.

L’incompliment dels requisits de forma i fons comportarà inexorablement a una condemna per a l’empresa que, a vegades, podria haver-se evitat.

Els nostres professionals li orientaran a l’hora de planificar l’acomiadament, recaptant les proves necessàries i construint una comunicació extintiva sòlida que dificulti la seva impugnació en sala.

Contacta amb nosaltres

En què et podem ajudar?