A ANTEO PODEM AJUDAR-TE

Concurs de creditors

La teva empresa està en una situació de crisi econòmica?
No pots fer front als deutes amb els teus proveïdors?
Portes sense pagar als teus empleats més de dues nòmines?
Tens quotes impagades amb els Bancs, Hisenda o Seguretat Social?

Llegir més sobre el compliment RGPD

Responsable: Anteo ETL Global
Finalitat: Recollida de dades personals per poder atendre a la seva sol·licitud
Legitimació: Consentiment de l’interessat
Destinataris: No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal
Drets: Accedir, rectificar o suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional.

Molts negocis s’estan veient fortament afectats per la crisi econòmica i, malauradament, alguns empresaris estan veient com el patrimoni empresarial no és suficient per satisfer els deutes contrets amb els proveïdors, empleats i altres creditors …

Què podem fer al respecte?

La nostra legislació contempla el concurs de creditors, un procediment dirigit perquè aquestes empreses deutores puguin pagar, tant com es pugui, als seus creditors de forma ordenada.

Concurs de creditors

Escriu-nos sense compromís

Si encara tens dubtes sobre el concurs de creditors o estàs angoixat per la situació econòmica de la teva empresa, et convidem a que contactis amb nosaltres; estudiarem el teu cas i t’oferirem el millor assessorament ajustat a les teves necessitats.

Llegir més sobre el compliment RGPD

Responsable: Anteo ETL Global
Finalitat: Recollida de dades personals per poder atendre a la seva sol·licitud
Legitimació: Consentiment de l’interessat
Destinataris: No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal
Drets: Accedir, rectificar o suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional.

Com ho fem?

Cada concurs de creditors és diferent i té les seves particularitats. Es divideix en quatre fases, però no tenen per què concórrer totes elles. Alguns poden finalitzar amb acords de refinançament mentre que en altres casos no hi haurà alternativa a la liquidació i posterior tancament de la societat.

1. Fase comuna

 • El jutge del Mercantil estudia la sol·licitud de declaració de concurs i dicta una resolució declarant el concurs de creditors o desestimant la sol·licitud.

 

 • Es procedeix a l’nomenament i atribució de funcions de l’administrador concursal, que s’encarregarà d’avaluar la situació de l’deutor i elaborar un informe amb tots els extrems rellevants que s’han de tenir en compte en la tramitació de l’concurs.

 

 • Es determina la massa activa de l’concurs, és a dir, tots els béns i drets que integren el patrimoni de l’deutor en el moment de la declaració de concurs. Així com la massa passiva, és a dir, els deutes i crèdits que hi ha contra el deutor i es qualifiquen com a crèdits amb privilegis especials, generals, ordinaris i subordinats.

2. Fase de conveni

 • L’objectiu d’aquesta fase és arribar a un acord entre el deutor i els creditors per satisfer els deutes. Per a això es fan les propostes de conveni, que contenen proposicions de quitament o espera, o totes dues, i un pla de pagaments.

 

 • Es convoca la junta de creditors que votaran la proposta que considerin més favorable per als seus interessos.

 

 • La proposta de conveni que obtingui la majoria suficient i, sempre que no presenti defectes, serà aprovada pel jutge. Es realitzarà un seguiment per garantir el seu compliment.

3. Fase de liquidació

 • Aquesta fase pot obrir-se en qualsevol moment del procediment a sol·licitud de deutor, però en tot cas, s’obrirà quan no es presentin suficients propostes de conveni o quan cap de les presentades hagi estat aprovada.

 

 • Es liquiden tots els béns i drets del deutor i es realitzen les gestions pertinents per procedir al pagament dels clients deutors, al pagament de les devolucions AEAT pendents … Tot això, amb la finalitat de satisfer el màxim deute possible, seguint l’ordre de prioritat determinat en la llei.

4. Fase de qualificació

Un cop finalitzat el concurs, el jutge ha de dictar sentència qualificant el concurs com a fortuït o culpable, després de l’informe emès per l’Administració Concursal i el Ministeri Fiscal.

Serà qualificat de culpable, en cas que l’administrador no hagués complert amb les obligacions legals o hagués generat i agreujat la situació d’insolvència.

Laura Pedreño

Laura Pedreño

Irene Pedreño

Irene Pedreño

MÉS DE 30 ANYS D’EXPERIÈNCIA

Assessors fiscals i consultoria d’empreses

A Anteo comptem amb un equip d’advocats especialitzat en concursos de creditors que t’oferirà assessorament integral i personalitzat en tot moment, perquè et sentis acompanyat i informat de la situació del teu patrimoni al llarg del procediment.

FAQ

Preguntes freqüents

Estic obligat a presentar concurs de creditors?

Tota empresa en situació d’insolvència està obligada a sol·licitar el concurs en el termini de 2 mesos des que es coneix o va haver de conèixer de l’estat d’insolvència.

Es presumeix que l’empresa està en insolvència quan es troba en algun dels següents supòsits:

 • Sobreseïment general en el pagament d’obligacions corrents.

 • Quan es produeixen embargaments per execucions pendents que afecten de manera general al seu patrimoni.

 • Quan es produeix un alçament o liquidació precipitada o ruïnosa dels seus béns.

 • Quan es produeix un incompliment generalitzat de les obligacions fiscals, de Seguretat Social, o laborals, durant tres mesos consecutius.
Com afecta als treballadors la declaració de concurs?

La declaració de concurs no suposa el cessament de l’activitat de l’empresa, de manera que, fins que no s’estableixi el contrari, es mantenen vigents els contractes dels empleats pel que fa a drets i obligacions; els treballadors tenen l’obligació d’acudir al seu lloc de treball i l’empresa de pagar els salaris.

Ara bé, si l’empresa no disposa de capital suficient per fer front al pagament dels salaris, entra en joc el Fons de Garantia Salarial, o més conegut com FOGASA, que es farà càrrec del pagament amb els límits que estableix la Llei.

Què és l'Administració Concursal?

L’administrador concursal és la persona nomenada pel jutge encarregada de la supervisió, gestió i administració del patrimoni i activitat de l’empresa declarada en concurs de creditors.

S’encarrega d’avaluar la situació de la companyia, examinar l’inventari i relacionar la llista de creditors, tot això queda recollit en un informe que serà necessari per arribar a un conveni o liquidació.

Una persona física pot presentar concurs de creditors?

Sí, el 2015 es va aprovar la Llei de Segona Oportunitat, que permet a persones físiques en situació d’insolvència presentar concurs per tal d’arribar a un acord amb els seus creditors o bé, liquidar els seus béns i obtenir la condonació del deute.

CONCURS DE CREDITORS

Escriu-nos sense compromís

Contacta’ns per telèfon o per formulari i t’atendrem el més aviat.