Termes i Condicions D’ús

1. Introducció
El present document, així com els esmentats en ell, estableix les condicions per les quals es regeix l’ús de la següent pàgina web (en endavant, les “Condicions”): https://anteoetl.com
Li preguem que llegeixi atentament les presents Condicions, l’Avís Legal, la nostra Política de Cookies i la nostra Política de Privacitat (conjuntament, les “Polítiques de Protecció de Dades”) abans d’utilitzar aquesta pàgina web. A l’utilitzar-la vostè consent expressament quedar vinculat per aquestes Condicions i per les nostres Polítiques de Protecció de Dades, per la qual cosa, si no està vostè d’acord amb les mateixes no ha de fer servir aquesta pàgina web. Si té alguna pregunta relacionada amb les Condicions o les Polítiques de Protecció de Dades pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del nostre correu electrònic.
2. Condicions generals entre ANTEO i l’usuari:
L’usuari es compromet a utilitzar els serveis i continguts del nostre lloc web de conformitat amb la Llei i els termes i condicions generals i particulars dels serveis que ofereix ANTEO a cada moment, abstenint-se d’utilitzar-los per:
• Realitzar activitats il·lícites, contràries a la bona fe, als costums, a la moral o a l’ordre públic.
• Realitzar activitats que constitueixin una infracció de la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial o qualsevol altra norma de l’ordenament jurídic aplicable.
• Reproduir, duplicar, vendre o explotar per a fins comercials qualsevol contingut de la Web.
• Difondre continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme i / o que atemptin contra els drets humans.
2.1. S’indica que el Responsable del tractament és la societat mercantil ANTEO ETL GLOBAL, S.L., proveïda de C.I.F. B-64339088, amb adreça al Carrer Mallorca, 272, 3ª Planta, 08037, Barcelona i correu electrònic: lopd@anteo.es a efectes de l’exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió i oposició previstos a la Llei.
2.2. Les presents condicions generals d’ús no exclouen la possibilitat que determinats serveis d’aquesta web, per les seves característiques particulars, siguin sotmesos, a més, a unes condicions particulars d’ús, les quals, en tot cas, podran ser consultades pel client abans de la seva activació.
2.3. L’usuari declara que tota la informació subministrada és vertadera, completa i precisa i que conforme amb el Reglament (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
3. ANTEO es reserva el dret a retirar o rectificar l’accés a la nostra Web, de manera que no serem responsables si ocasionalment els nostres serveis deixen d’estar disponibles o l’accés només és previst per a algunes parts de la nostra Web.
4. Sense perjudici de l’acceptació de la Newsletter, el client dóna el seu consentiment per rebre publicitat i promocions d’ANTEO sobre els productes i serveis que aquesta comercialitza per qualsevol mitjà de comunicació.
5. ANTEO és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial i ha obtingut les autoritzacions o llicències corresponents per a la seva explotació sobre el nom de domini, les marques i signes distintius i qualssevol continguts publicats en aquesta web.
Mitjançant el present document informem que no es cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre aquesta web ni sobre cap dels seus elements integrants, quedant expressament prohibit a el client la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reenviament o la utilització de qualsevol naturalesa per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, llevat dels casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat pel titular dels corresponents drets.
L’Usuari haurà de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts d’aquesta web. L’ús no autoritzat dels continguts d’aquesta web pot suposar la violació de la legislació sobre propietat intel·lectual o industrial i d’altres lleis aplicables.
Els continguts d’aquesta web, incloent dissenys, text, imatges i codi font (en conjunt referits com el “Contingut”), estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial. De cap manera el contingut es podrà utilitzar, reproduir, copiar o transmetre de cap manera sense el permís previ, escrit i explícit de titular.
6. Qualsevol controvèrsia sorgida de la interpretació o execució en relació amb la validesa, interpretació, compliment o resolució del present contracte se sotmetrà a la Jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols. No obstant això, com a consumidor, li són d’aplicació tots els drets que li reconeix la legislació vigent al respecte.
7. L’enviament i la remissió de dades que es realitzi pel client a través de la web o la informació que aquesta remeti, es troba protegida per les més modernes tècniques de seguretat electrònica. Així mateix, les dades subministrades i emmagatzemades a les nostres bases de dades es troben igualment protegides per sistemes de seguretat que impedeixen l’accés de tercers no autoritzats als mateixos. Realitzem els nostres millors esforços per disposar dels sistemes més actualitzats per a l’eficàcia d’aquests sistemes de seguretat.
8. Els links o enllaços amb altres pàgines web que apareguin a ANTEO s’ofereixen a efectes merament informatius a l’usuari, de manera que ANTEO no es responsabilitza sobre els productes, serveis o continguts que s’ofereixin o subministrin en les pàgines de destinació ubicades en un altre domini.
9. Les nostres recomanacions i/o judicis de valor sobre els serveis i/o continguts, així com l’anunci de promocions, han de ser considerades per l’usuari com previsions de bona fe, sense que hi hagi tenir-les com afirmacions de fet, ni com a part de cap contracte amb l’usuari.
10. ANTEO, no serà responsable per fallades en el funcionament del portal, així com tampoc per la interrupció, retards, lentitud, perdudes o desconnexions en les comunicacions i en la transmissió dels missatges. ANTEO, no garanteix ni es fa responsable d’un funcionament i operativitat contínua, constant i ininterrompuda del portal.
11. No ha de fer un ús indegut d’aquesta web mitjançant la introducció en la mateixa de virus, troians, cucs, bombes lògiques o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu. Tampoc tractarà de tenir accés no autoritzat a aquesta web, al servidor en què aquesta pàgina es troba allotjada o a qualsevol servidor, ordinador o base de dades relacionada amb aquesta web. Així mateix, es compromet a no atacar aquesta web a través d’un atac de denegació de servei o d’un atac de denegació de servei distribuït.
L’incompliment del que indica comportarà la posada en coneixement d’aquestes actuacions a les autoritats competents perquè imposin les sancions de qualsevol índole previstes en la legislació vigent i cooperarem amb les mateixes per a esbrinar la identitat de l’atacant.
No serem responsables de qualsevol dany o pèrdua que sigui conseqüència d’un atac de denegació de servei, virus o qualsevol programa o material tecnològicament perjudicial o nociu que pugui afectar al seu ordinador, equip informàtic, dades o materials com a conseqüència de l’ús d’aquesta web o de la descàrrega de continguts de la mateixa als que aquesta redireccioni.
12. Els Termes i Condicions d’Ús poden ser modificats en qualsevol moment, de manera que ha de revisar les Condicions amb freqüència i tenir coneixement de qualsevol canvi que puguem realitzar.