Avís Legal

L’informem que el responsable d’aquest Lloc Web és:

DENOMINACIÓ

 ANTEO ETL GLOBAL, S.L.

CIF

   B-64339088

DOMICILI

C/Mallorca, 272, 3ª planta, 08037, Barcelona

CORREU ELECTRÒNIC DELEGAT de Protecció de Dades (DPO)

lopd@anteo.es

TELÈFON

933 942 600

INSCRIPCIÓ

Registre Mercantil de Barcelona, Tom 39.008, Foli 65, Full B-334971, Inscripció 1ª.

 Aquest nom de domini no pot ser utilitzat en connexió amb altres continguts, productes o serveis que no siguin titularitat de l’Entitat ni de cap manera que pugui causar confusió entre els usuaris finals o el descrèdit de l’Entitat.